Forside    Nyheder    Teatre og foreninger    Kalender    Abonnement   
 
     
Tilbage  
En tur til Wien
Eine Reise nach Wien

Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

Dirigent: Simon Gaudenz
Solist/in: Saskia Giorgini, klaver/Klavier

Mozart: Klaverkoncert nr. 24/24. Klavierkonzert
Bruckner: Symfoni nr. 6/6. Sinfonie

Vi starter med Mozarts klaverkoncert nr. 24 og solisten Saskia Giorgini, der som vinder af den internationale Mozart konkurrence i Salzburg i 2016 til fulde har bevist sit musikalske og særdeles talentfulde bud på Mozarts klaverværker.

Bruckners symfoni nr. 6 blev som den eneste af Bruckners symfonier ikke efterfølgende revideret igen og igen af komponisten. Det betyder dog ikke, at den ikke blev ”færdigredigeret” i en mere ”Wagnersk udgave” og i ”Bruckners ånd” af de velmenende dirigenter Franz Schalk og Ferdinand Löwe. I 1937 vendte man dog tilbage til originalen, idet der dette år fremkom en udgave, som stammede fra Bruckners egen hånd i uredigeret oprindelig form.

Aftenens dirigent Simon Gaudenz har orkester og publikum allerede ved tidligere lejligheder lært at kende som en både musikalsk og inspirerende dirigent. Fra sæson 2018/19 er han udover talrige opgaver som gæstedirigent tiltrådt som Generalmusikdirektor for Jena Philharmonie.


Wir beginnen mit Mozarts 24. Klavierkonzert und der Solistin Saskia Giorgini, die 2016 als Gewinnerin des internationalen Mozartwettbewerbes in Salzburg ihre musikalischen und besonders talentierten Interpretationen von Mozarts Klavierwerken unter Beweis gestellt hat.

Bruckners 6. Sinfonie wurde als die einzige seiner Sinfonien nachfolgend nicht immer wieder und wieder vom Komponisten überarbeitet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie von den gutmeinenden Dirigenten Franz Schalk und Ferdinand Löwe nicht in einer „wagnerischeren Ausgabe“ und im „Geiste von Bruckner“ „fertig redigiert“ wurde. 1937 kehrte man doch zum
Original zurück, da in diesem Jahr eine Version auftauchte, die aus Bruckners eigener Hand in unveränderter, originaler Form stammte.

Den Dirigenten des Abends, Simon Gaudenz, haben das Orchester und das Publikum bereits bei früheren Gelegenheiten als einen sowohl musikalischen als auch inspirierenden Dirigenten kennengelernt. Ab Saison 2018/2019 ist er zusätzlich zu zahlreichen Aufgaben als Gastdirigent als Generalmusikdirektor der Jena Philharmonie angetreten.


 
 
 
   
     
  En tur til Wien    
 
Sydslesvigsk Forening
Fredag d. 14.09.2018 kl. 20.00